Acrònim creat amb les tres inicials RRC i gràficament jugant amb elles per fer un grafisme atraient. Els Casals envoltant les RR.

  • SHARE:
  • DATA:

    Desembre 2019