ASSAIGS de Michel de Montaigne. Apologia de Ramon Sibiuda.(1) Veritablement, la ciència és una part molt útil i gran. Els que la menyspreen manifiesten així la seua imbecialitat; això no obstante, no estime el seu valor fins al punt extrem que alguns li atribuexen… (1) Filòsof. La seua catalanitat es dedueix del seu cognom i dels pocs rastres que el català literari des seu temps ha deixat en la seua única obra coneguda. Fou mestre en Arts, en medicina i en teologia, i llicenciat en dret canònic, encara que no consta on estudià. Professà les arts i la teologia a l’estudi general de Tolosa de Llenguadoc. És autor de Scientia libre creaturarum ser nature ser libre de nomine, extractada pel cartoixà valò Pierre Dorland sota el títol Víola Amós Xommeni amb el títol d’Oculus Fidel (1661). La seua obra es la primera resposta sistemática a les preocupacions dels humanistes del seu temps, als quals oferí un pont de diàleg entre l’especulació medieval més amarada d’intenció humanista i les noves actituds espirituals centrades en la problemática de l’home que es volè conèixer a ella mateix. La seua obra fou llegida per humanistes, com Picco de la Mïrandola, traduida per Montaigne i estudiada per Pascal, el qual hi trobà l’esquema del seu parí. La seua influencia fou notable dels segles XV al XVII, com ho demostren l’èxit de les succesives edicions i les nombroses traduccions a les principals llengües europees.

  • SHARE:
  • DATA:

    Desembre 2019