L’obra de Charles Darwin constituex la font més cabalosa del pensament biológic dels nostres temps. Abans de Darwin els origens de la vida animal i vegetal es perdien en la obscuritat del mite i les llegendes. Ell va descobrir al igual que Wallace, el mecanisme de la evolución de les especies per selección dels individuo més aptes, presentant una incomparable suma de fets, que varen fer trontollar les creences de segles anteriors, llançant la investigació científica pels camins que actualmente segueixen les ciències naturals. El 12 de febrero del 2021 es celebren els 212 anys del naixement.

  • SHARE:
  • DATA:

    Desembre 2019